Allah de Verhevene houdt van vriendelijkheid

“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Gelovigen zijn als een spiegel voor elkaar en elkaars beschermers

“De gelovige is een spiegel voor de (andere) gelovige. En de gelovige is een broeder voor de (andere) gelovige die hem beschermt tegen verlies en hem beschermt wanneer hij afwezig is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Elkaar niet langer dan drie dagen negeren

“Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te negeren, waarbij ieder van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De beste van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Onenigheid vermindert religieuze toewijding

“Blijf weg van onenigheid, voorwaar het is de scheerder (van religieuze toewijding).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Verboden om honden en katten te verkopen

“Ik vroeg Jabir over de prijs van honden en katten. Hij zei:

“De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) verbood dat.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

De Profeet hielp bij het huishouden

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd wat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) in huis deed. Ze antwoordde:

“Hij was gewend te helpen in het huis en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Profeten |

Beste liefdadigheid

“Iemand kwam naar de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, welke liefdadigheid is het beste?” De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Dat je liefdadigheid geeft terwijl je gezond bent en gehecht aan het leven, vrezend voor armoede, hopend op rijkdom, zonder te wachten op het moment van de doodstrijd, waarop je zal zeggen: “Dit is voor die en die en dit is voor die en die”, terwijl het dan al aan iemand anders toebehoort.” Lees verder…

Deze hadith staat in Zakat / sadaqa |

Wonderen in de baarmoeder

“Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.”

Als Allah dan wenst om deze schepping te voltooien, vraagt de engel: “O Heer! zal het mannelijk of vrouwelijk worden, zal het ellendig of gezegend zijn, en hoeveel zal zijn proviand zijn? En hoe oud zal hij worden?”

Alles wordt geschreven, terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Moslimvrouw, Ouders |

Goede en slechte eigenschappen

“Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw, Omgeving |

Vier voorwaarden voor een geperfectioneerd geloof

“Wie liefheeft omwille van Allah, haat omwille van Allah, geeft omwille van Allah en zich beheerst omwille van Allah, voorwaar, hij heeft zijn geloof geperfectioneerd.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |