In het donker naar de moskee lopen

“Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals |

Grijze haren zijn het licht van de moslim

“Trek geen grijze haren uit, want zij zijn het licht van de moslim op de Dag des Oordeels. Degene die grijze haren heeft, zal voor iedere grijze haar een hasanat krijgen en één graad in rang verheven worden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Prachtige beloning voor de moslimvrouwen

“Wanneer een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden verricht, vast gedurende de maand (Ramadan), haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal er tegen haar gezegd worden (op de Dag des Oordeels): “Treed het Paradijs binnen door welke poort je wilt.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Moslimvrouw |

Religie is oprechtheid

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Religie is oprechtheid.”

Wij zeiden: “Ten opzichte van wie?” Hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Vrede en blijde tijdingen zijn met de vreemdelingen

“De islam is vreemd begonnen en zal (in de toekomst) vreemd worden, zoals het begonnen is. Toba (vrede en blijde tijdingen) zijn dan met de vreemdelingen (de volgers van de islam).” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige |

Hadith Nawawi #1: De intentie

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zeggen:

“Handelingen worden door hun intentie bepaald en ieder mens zal dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie voor Allah en Zijn Boodschapper en als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Het graf is de eerste bestemming van het Hiernamaals

Uthman ibn Affaan stond bij een graf en huilde tot zijn baard doorweekt was. Er werd hem gevraagd: “Je gedenkt het Paradijs en het Hellevuur en huilt niet, maar je gedenkt het graf en huilt (wel)?”

Hij zei: “De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Het graf is de eerste bestemming (van de bestemmingen) van het Hiernamaals, als je hier succesvol bent, dan is al hetgeen erna makkelijk. Maar als je niet succesvol bent, dan is al hetgeen erna moeilijker.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De Profeet sprak duidelijk en begrijpelijk

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd dat de woorden van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zo duidelijk waren dat iedereen die hem hoorde hem begreep. Lees verder…

Deze hadith staat in Overige, Profeten |

Samen eten en ‘bismillah’ zeggen voor het eten

“De metgezellen van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zeiden tegen hem: “O Boodschapper van Allah, wij eten maar raken niet voldaan,” waarop hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) hen vroeg:

“Eten jullie alleen?”

Zij zeiden: “Ja.” Hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Als jullie samen eten en de Naam van Allah erover uitspreken, zal het gezegend voor jullie zijn.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Goedheid en zonden

“Goedheid is goed gedrag en zonde is datgene wat onrust in je hart veroorzaakt en waarvan jij niet houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |