De woorden van de Profeet waren duidelijk

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

“De woorden van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) waren zo duidelijk dat iedereen die hem hoorde hem begreep.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Waarde van de sudjud

“Vermeerder je sudjud, want geen moslim verricht één sadjdah omwille van Allah de Verhevene zonder dat Allah hem er een graad in het Paradijs mee verheft en een zonde van hem vergeeft.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Tekenen van het Uur

“Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Doea van de Profeet na openbaring van Surah An-Nasr

“Nooit heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) na het openbaren van “Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen” een gebed verricht zonder daarin te zeggen:

“Verheven bent U, O Allah, onze Heer en alle lof zij U, O Allah, vergeef mij.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Smeekbeden |

Soerah An-Nasr, aankondiging van de dood van onze Profeet

Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) liet me (in zijn huis) samenkomen met de oude mannen die gestreden hadden tijdens de Slag van Badr. Sommigen van hen zeiden (tegen Umar): “Waarom heb je deze jongeman toegestaan om bij ons te zijn, terwijl wij zonen hebben van zijn leeftijd?” Umar zei: “Jullie weten wie hij is.”

Op een dag riep Umar mij samen met hen en ik denk dat hij me had geroepen om hen iets over mij (mijn kennis) te laten zien. Umar vroeg hen: “Wat zeggen jullie over de soerah:

“Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen. En jij (O Mohammed) de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allah ziet toetreden. Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend.”

Sommigen van hen antwoordden: “We zijn opgedragen om Allah te lofprijzen en spijt dienen te betuigen, aangezien we geholpen zijn en grote overwinnaars zijn geworden.” Sommigen zeiden: “Wij weten het niet” en anderen bleven stil.

Umar zei toen tegen mij: “Zeg jij hetzelfde?” Ik zei: “Nee.” Umar zei: “Wat zeg jij dan?” Ik zei:

“Dit vers toont de naderende dood van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan waarover Allah hem geïnformeerd heeft. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning (van Mekka) gekomen zijn, is dat een teken voor de naderende dood van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem), dus getuig van de Eenheid van jouw Heer (Allaah) en lofprijs Hem en toon berouw aan Hem, want Hij is Berouwaanvaardend.”

Daarop zei Umar: “Ik weet niets anders over deze zaak dan dat wat jij weet.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Rijen rechtmaken tijdens het gebed

“Maak jullie rijen recht, want het recht maken van de rijen behoort tot de vervolmaking van het gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Gebed gemist door vergeetachtigheid of verslapen

“Wanneer iemand van jullie een gebed vergeet of zich voor het gebed verslaapt, dan dient hij het gebed te verrichten wanneer hij het zich herinnert, want Allah heeft gezegd (in de Koran):

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het vrijdaggebed meer dan drie keer missen

“Wanneer iemand uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zal zijn hart verzegeld worden door Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Verboden om te praten tijdens het gebed

Zayd ibn Arqam (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wij waren gewend om te praten tijdens het gebed en men sprak met een metgezel aan zijn zijde, totdat (het volgende vers) werd geopenbaard:

“En staat voor Allaah in ootmoed.”

En toen werd ons opgedragen om stil te zijn (tijdens het gebed) en werd het ons verboden om te spreken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran |

Het wegduwen van iemand die voor een biddende langs wilt lopen

“Wanneer iemand van jullie aan het bidden is achter iets als een Sutrah en iemand probeert om voor hem langs te passeren, dan dient hij hem weg te duwen, en wanneer hij weigert, zou hij hem moeten bestrijden, want hij is een shaitan.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |