Word niet boos

Een man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) advies, waarop de Profeet tot drie keer toe tegen hem zei:

“Word niet boos.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Het belang van Fajr en Isha op tijd bidden

“Er is geen gebed moeilijker voor de hypocrieten dan het Fajr en het Isha gebed. Als zij de beloning kenden voor deze gebeden op hun vastgestelde tijden, dan zouden zij het zeker verricht hebben, zelfs als zij (daarvoor) zouden moeten kruipen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het belang van het gebed

“De eerste van zijn daden waar de mens op de Dag der Opstanding verantwoording over moet afleggen, is zijn gebed. Wanneer die helemaal in orde is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde is, heeft hij gefaald en verloren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Hiernamaals |

Goed zijn voor dieren

“Terwijl een man aan het lopen was, kreeg hij dorst. Hij ging een put in en dronk er water uit. Terwijl hij er uit kwam, zag hij een hijgende hond die aarde at vanwege de dorst. De man zei: “Deze hond heeft net zoveel dorst als ik had. Dus hij (ging terug in de put en) vulde  zijn schoen met water, hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en gaf de hond water. Allah prees zijn daad en schonk hem vergeving.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving, Overige |

De moslim en beproevingen

“De gelijkenis van de gelovige is als een groen gewas waarvan de bladeren met de windrichting mee bewegen en buigen, en wanneer de wind stil is, blijft het recht staan. En zo is de gelovige, hij wordt door de beproevingen gebogen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Gaan zitten of liggen bij woede

“Als iemand van jullie boos wordt en hij staat, laat hem dan gaan zitten zodat zijn woede weg zal gaan. Als het niet weggaat, laat hem dan gaan liggen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Hand voor de mond bij het gapen

“Als iemand van jullie gaapt, dan dient hij zijn hand voor zijn mond te houden, want Shaitan gaat er door naar binnen (via de geopende mond).” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Denk aan je buren

“Als je soep klaarmaakt, voeg dan water toe en geef (een deel) aan je buren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving |

Toestemming vragen voor je een huis betreedt

“Er moet drie maal om toestemming gevraagd worden (om het huis te betreden). Als de toestemming gegeven wordt, ga dan naar binnen en ga anders weg.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Omgeving |

Tevredenheid van Allah over degene die berouw toont

“Allah is tevredener met het berouw van Zijn dienaar dan iemand van jullie tevreden is met het terugvinden van zijn kameel die hij kwijtraakte in een (dorre) woestijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |