Tegelijk met de imam ‘amin’ zeggen

“Wanneer de imam amin (in het gebed) zegt, dienen degenen achter de imam ook amin te zeggen, want degene die tegelijk met de engelen amin zegt, al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

De etiquette van het eten

“Ik stond onder de zorg van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en omdat mijn hand over het bord vloog (hij at van alle kanten van het bord), zei hij tegen mij:

“O jongen, noem de Naam van Allah, eet met je rechterhand en eet van wat het dichtste bij jou is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

De mens is nooit voldaan

“Als de zoon van Adam een vallei vol goud zou bezitten, dan zou hij wensen dat hij er twee had. Niets zal zijn mond vullen, behalve het zand (van het graf). En Allah aanvaardt het berouw van degene die berouw heeft.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Het zien van Allah

“Wanneer de bewoners van het Paradijs het Paradijs binnentreden, zal de Gezegende, de Verhevene vragen: “Verlangen jullie naar meer?” Zij zullen zeggen: “Heeft U niet reeds onze gezichten verlicht? Heeft U ons niet het Paradijs laten binnentreden en ons gered van het Hellevuur?”

Daarop zal Hij (Allah) de bedekking opheffen (tussen Hem en de bewoners van het Paradijs) en van de zaken die hen (de bewoners van het Paradijs) gegeven is, is er niets waar zij meer van zullen houden dan het aanschouwen van hun Heer, de Almachtige, de Verheerlijkte.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hiernamaals |

Beloning umrah en hadj

“De umrah die door een andere umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.” Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart |

Moslims onder elkaar zijn als een lichaam

“De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken in de vorm van slapeloosheid en koorts.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Voorspraak door Laa Ilaha Illallah

Er werd aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gevraagd: “O Boodschapper van Allah, wie zal de grootste kans hebben om uw voorspraak te krijgen op de Dag des Oordeels?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Degene die de grootste kans heeft op mijn voorspraak, is hij die zegt ‘Laa ilaha illallah (er is geen god dan Allah)’ oprecht vanuit zijn hart.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Smeekbeden tijdens het laatste deel van de nacht

“Onze Heer daalt iedere nacht tijdens het derde en laatste deel van de nacht neer en zegt: “Wie roept Mij aan zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie vraagt Mij zodat Ik hem kan geven? Wie zoekt Mijn Vergiffenis, zodat Ik hem kan vergeven?” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Persoonlijk, Smeekbeden |

Geen voedsel bekritiseren

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bekritiseerde nooit voedsel. Als hij er van hield, at hij het en als hij er niet van hield, liet hij het (staan). Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Het aantrekken van de schoenen

“Als één van jullie zijn schoenen aantrekt, laat hem dan beginnen met de rechterschoen. En wanneer hij zijn schoenen uittrekt, laat hem dan beginnen met de linkerschoen. Laat de rechterschoen als eerste zijn bij het aantrekken en als laatste bij het uittrekken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |