Medicijnen voor ziekten

“Er bestaat een medicijn voor iedere ziekte en wanneer het (juiste) medicijn voor een ziekte gevonden wordt, dan zal deze genezen met de wil van Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid |

Smeekbeden in de sudjud

“Het moment waarop een dienaar het dichtste bij zijn Heer is*, is als hij neergeknield is (in de houding sudjud). Dus verricht veel smeekbeden (in die positie).” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

Twaalf vrijwillige rakat bidden

“Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf (vrijwillige) rakat omwille van Allah bidt, of Allah zal een huis voor hem bouwen in het Paradijs (of: er wordt een huis voor hem in het Paradijs gebouwd).” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Beproevingen

“Wanneer Allah het goede voor iemand wil, geeft Hij hem beproevingen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Samenkomen in de moskee

“Er is geen groep mensen die in een van de huizen van Allah bij elkaar komt om het Boek van Allah te lezen en het te onderwijzen of er zal over hen een innerlijke rust neerdalen, genade zal hen omvatten, Engelen zullen hun vleugels over hen uitspreiden en Allah zal hen onder Zijn Engelen gedenken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Voorbestemming van de schepping

“Allah heeft de voorbestemming van de schepping opgeschreven vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Overige |

Kijk naar degenen die minder hebben

“Kijk naar degenen die minder dan jullie hebben en kijk niet naar degenen die meer dan jullie hebben. Jullie zullen dan minder geneigd zijn om de gunsten waarmee Allah jullie heeft voorzien te minachten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Alle situaties zijn goed voor de moslim

“Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

De beste van de echtgenotes

“Ze gehoorzaamt hem als hij iets beveelt, ze maakt hem gelukkig als hij (naar haar) kijkt en ze beschermt zichzelf en zijn bezittingen voor hem.” Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw |

Genieten in het Paradijs, zonder moeilijkheden

“Degene die het Paradijs binnentreedt, zal genieten en geen moeilijkheden kennen. Zijn kleding zal niet verslijten en zijn jeugd zal hem nooit ontnomen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |