Het eten voor dageraad (sahoer) maakt ons vasten uniek

“Het verschil tussen ons vasten en (het vasten) van de mensen van het Boek is het eten net voor de dageraad (sahoer).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Vasten bij het zien van de nieuwe maan

“Vast wanneer je het (de nieuwe maan) ziet en stop met vasten wanneer je het (de nieuwe maan aan het einde van de maand) ziet. Maar wanneer het bewolkt is, maak dan de dertig dagen vol.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Dagen voor de Ramadan niet vasten

“Niemand van jullie zou één of twee dagen voor de maand Ramadan moeten vasten, tenzij hij de gewoonte heeft om (vrijwillig) te vasten (en zijn vasten valt samen met die dag), dan kan hij vasten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Vier vragen op de Dag der Opstanding

“Op de dag der opstanding zal geen dienaar een stap verder zetten voordat hij gevraagd wordt over vier dingen:

  1. Waar hij zijn leven heeft doorgebracht,
  2. Wat hij in zijn jeugd uitvoerde,
  3. Hoe hij zijn geld verdiend en uitgegeven heeft
  4. En wat hij met zijn kennis heeft gedaan.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Hijama op de 17e, 19e of 21e dag van de maand

“Degene die hijama ondergaat op de zeventiende, negentiende of eenentwintigste dag (van de islamitische maand), zal genezen worden van alle ziekten.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid |

Genezing ligt in drie zaken

“Genezing ligt in drie zaken: het drinken van honing, de insnijding door degene die hijama verricht (de mihjaam) en het branden met vuur (al-kaj), maar ik verbied mijn gemeenschap al-kaj.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid |

Degene die in gebed staat, is in gesprek met zijn Heer

Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) itikaf verrichtte en de mensen toesprak, zeggende:

“Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in gesprek met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken aan wat hij tegen zijn Heer zegt en niemand onder jullie zou zijn stem boven de stem van iemand anders moeten verheffen tijdens het reciteren in het gebed.”   Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Samenkomen in de huizen van Allah

“Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Koran |

Het beste gebed en vasten na het verplichte gebed en vasten

“Het beste vasten na (het vasten in) Ramadan is (het vasten) in de maand van Allah, (de maand) Muharam en het beste gebed na het verplichte gebed, is het nachtgebed.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Vasten |

Beloning van umrah tijdens Ramadan gelijk aan de hadj

“Ik hoorde Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) zeggen:

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg een vrouw van de Ansaar:

“Wat weerhield jou ervan om de hadj met ons te verrichten?”

Zij antwoordde: “Wij beschikten slechts over twee kamelen.” De vader van haar zoon (haar echtgenoot) en haar zoon verrichtten de hadj op één kameel en lieten één kameel achter om water mee te halen. Hij (de Profeet – Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei (tegen haar):

“Als de Ramadan is gekomen, verricht dan de umrah, want de umrah tijdens Ramadan staat gelijk aan de hadj (qua beloning).”

In een overlevering van Muslim is er aan toegevoegd:

“…aan de hadj met mij.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart, Vasten |