Geduld op het eerste moment van verdriet

“Geduld is alleen dat wat je doet op het moment van de eerste schok van het verdriet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Geduld is een grote gunst

“Niemand kan een grotere en betere gunst gegeven worden dan geduld.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Smeekbeden in makkelijke tijden

“Laat degene die wilt dat Allah hem in moeilijke tijden en bij beproevingen verhoort, zijn smeekbeden vermeerderen in makkelijke tijden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Het opschrijven van zonden

“De schrijver van de linkerzijde (engel) houdt zijn pen zes uur lang opgeheven bij de moslim die een zonde begaat. Als hij berouw toont voor zijn zonde en om vergeving vraagt bij Allah, wordt de zonde niet geschreven en anders schrijft hij het als één zonde.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Genezing voor iedere ziekte

“Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid |

Beloning voor niet verrichte goede daden

“Wanneer een dienaar ziek wordt of op reis is, zullen zijn goede daden die hij gewend was te verrichten toen hij gezond was of niet reisde, (alsnog) opgeschreven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart, Gezondheid |

Verdedigen van je medemoslim

“Hij die de eer van zijn broeder verdedigt, zijn gezicht zal door Allah op de Dag der Opstanding tegen de Hel beschermd worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

Inhalen van vasten voor een overledene

“Wie sterft terwijl hij (verplichte) vastdagen moet inhalen: laat zijn erfgenamen deze inhalen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Vasten |

Geloven in Allah en daarin volharden

“Zeg: “Ik geloof in Allah” en volhard daarna.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Een vlieg in het drinken

“Wanneer er een vlieg in het drinken van één van jullie valt, duw het er dan goed in en verwijder het dan, want één van de vleugels draagt een ziekte en de ander het geneesmiddel.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Gezondheid |