‘Als’ opent de deuren van de Shaitan

“Als je door iets (in de vorm van beproevingen) getroffen wordt, zeg dan niet: ‘Als ik dit niet gedaan had, dan zou dit en dat nooit gebeurd zijn,’ maar zeg: ‘Allah heeft laten gebeuren wat Hij voorgeschreven heeft om te gebeuren’ en het woord ‘als’ opent de deuren van de Shaitan.'” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Advies van de Profeet

“Ik bevond mij op een dag achter de Profeet (vrede en zegening zij met hem), toen hij zei:

“Gedenk de geboden van Allah en je zult Hem voor je vinden. Gedenk Hem in voorspoed en Hij zal jou gedenken in tegenspoed. Wees er zeker van dat wat jou tot dwaling heeft gebracht, jou niet tot het rechte pad zal leiden en dat wat jou tot het rechte pad heeft geleid, je niet zal doen dwalen. Herinner je dat hulp met geduld komt. Er is voorspoed na tegenspoed en ongemak wordt gevolgd door gemak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Gematigd zijn met voedsel

“Het voedsel voor twee is voldoende voor drie en het voedsel voor drie is voldoende voor vier.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Grootste beloning voor het gebed

“Degene van de mensen die de grootste beloning voor zijn gebed krijgt, is degene die er het verste voor moet lopen; en degene die (in de moskee) wacht opdat hij zijn gezamenlijke gebed kan verrichten, krijgt een grotere beloning dan degene die het alleen verricht en dan gaat slapen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Vasten op vrijdag

“Niet één van jullie zou (alleen) op vrijdag moeten vasten, tenzij hij op de daaraan voorafgaande of de daarop volgende dag vast.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Werken voor onderhoud

“Het is beter voor eenieder van jullie als hij zijn touwen pakt, de bergen intrekt, een pak hout op zijn rug draagt en het dan verkoopt. Zo beschermt Allah zijn gezicht, (het is beter) dan dat hij de mensen vraagt of zij hem nu geven of niet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

De besten onder de mensen

“De besten onder jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en hem onderwijzen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Achter de imam bidden

“Wanneer een persoon samen met de imam het nachtgebed bidt totdat hij (de imam) het beëindigd, voor hem zal de beloning van een hele nacht bidden opgeschreven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Genade afsmeken over de Profeet

“Moge vernedering de man treffen in wiens aanwezigheid mijn naam genoemd wordt en die geen genade over mij afsmeekt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

De rechten van de echtgenote

“Dat je haar eten geeft wanneer jij eet, dat je haar kleedt wanneer je jezelf kleedt en dat je haar niet in haar gezicht slaat, haar niet uitscheldt en dat je niet weggaat van haar behalve in het huis.” Lees verder…

Deze hadith staat in Moslimvrouw, Omgeving |