Gedenk de dood

“Herinner jullie vaak de beëindiger van de geneugten.”

Abu Hurayrah voegde hieraan toe: “Hij bedoelde de dood.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Als moslim sterven

“Eenieder die sterft terwijl hij weet dat er geen andere god is dan Allah, zal (uiteindelijk) het Paradijs binnentreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Genadig zijn voor de mensen

“Wie niet genadig is voor de mensen, wordt niet begenadigd door Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Lees de Koran

“Lees de Koran, want deze zal op de Dag des Oordeels als een voorspraak verschijnenen voor degenen die zijn (van de Koran) metgezellen waren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Hadith Nawawi #3: De islam

“De islam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakaat, het verrichten van de bedevaart naar het Huis (in Mekka) en het vasten in Ramadaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi |

Eigenschappen die geliefd zijn bij Allah

“Jij hebt twee eigenschappen die geliefd zijn bij Allah: zachtmoedigheid en zorgvuldigheid in het nemen van beslissingen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Allah heeft onze harten onder controle

“De harten van de kinderen van Adam zijn als één (hart) tussen de Vingers van de Meest Barmhartige en Hij stuurt ze (de harten) in welke richting Hij wil.”

Daarna zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O Allah, Bewaarder van de harten, laat onze harten gehoorzaam zijn aan U.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Beste tijden voor het verrichten van smeekbeden

“Het midden van het laatste gedeelte van de nacht en meteen na het verrichten van de voorgeschreven gebeden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |

Geen gebed wanneer het eten geserveerd is

“Er is geen gebed wanneer er voedsel (geserveerd) is en ook niet op een tijd dat men zijn behoefte moet gaan doen (naar het toilet gaan).” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Geliefde daden bij Allah

“De eigenaar van dit huis (en hij wees naar het huis van Abdullah) heeft gezegd: “Ik vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Welke daad is het meest geliefd bij Allah?” Hij antwoordde:

“Het gebed op de vastgestelde tijdstippen verrichten.”

Abdullah vroeg, “Wat daarna?” De Profeet  zei:

“Gehoorzaamheid aan de ouders.”

Abdullah vroeg, “Wat daarna?” De Profeet zei:

“Deelnemen aan de Jihad voor de zaak van Allah.”

Abdullah voegde toe: “De Profeet vertelde me deze zaak en als ik meer had gevraagd, dan had hij me meer verteld.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |