De hoge status van de moeder

“O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder?” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder.” “En wie dan?” hij antwoordde: “Je vader.” Lees verder…

Deze hadith staat in Ouders |

Geld uitgeven aan familie

“Wanneer een man geld uitgeeft aan zijn familie, hopende op de beloning (van Allah) ervoor, dan wordt dat beschouwt als Sadaqah (liefdadigheid).” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Het kussen van je kinderen

“Wie niet genadig is, wordt niet begenadigd.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Perfectie van iemands islam

“Het is een onderdeel van de perfectie van de islam van iemand dat hij datgene schuwt wat hem niet aangaat.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Hadith Nawawi #4: Schepping en voorbeschikking

“Waarlijk, de schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem. Daarna is het even lang een klonter. Daarna is het even lang een vleesklomp. Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn levenstijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij zal daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij terechtkomen. En één van jullie zal daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij terechtkomen.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

De leproos, de kale en de blinde

“Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een blinde van de Kinderen van Israël beproeven, dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante). De engel kwam bij de leproos en zei: ‘Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Een mooie (huids-) kleur en een mooie huid, en dat van mij weggaat wat de mensen haten. Hij raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een mooie kleur. En toen vroeg hij: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Kamelen.’ Daarop werden er tien maanden zwangere vrouwtjeskamelen gegeven, en werd hem gezegd: ‘Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.’

‘Toen ging de engel naar de kale, en zei: Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: Mooi haar en dat van mij weggaat wat de mensen haten.’ Hij raakte hem aan en zijn ziekte ging van hem weg en hij kreeg mooi haar. Hij vroeg: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest? Hij zei: ‘Koeien.’ Toen kreeg hij drachtige koeien en zei hij: ‘Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.’

Daarop ging hij naar de blinde, en zei: ‘Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Dat Allah mijn gezichtsvermogen herstelt zodat ik de mensen kan zien.’ Toen raakte hij hem aan, waarop Allah zijn gezichtsvermogen herstelde. Daarop vroeg hij: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Geiten.’ Toen kreeg hij een zwangere geit. De dieren vermenigvuldigden zich snel, zodat er één een vallei vol kamelen had, er één een vallei vol koeien had en één een vallei vol geiten had.

Na verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante (als mens), en zei: ‘Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in Naam van Degene Die jou een mooie kleur en mooie huid en eigendommen heeft gegeven, mij een kameel te geven om mijn reis te voltooien.’

Hij zei: ‘Ik heb veel verplichtingen.’ De engel zei: ‘Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen leproos, die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah werd geraakt?’ Hij zei: ‘Ik heb deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd.’ De engel zei: ‘Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin jij was.

‘Toen kwam hij in zijn gedaante (als mens) bij de (vroeger) kale man en herhaalde zijn verzoek aan hem en hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had. Ook tegen hem zei hij: ‘Als je liegt moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was.’ Toen bezocht de engel de blindeman in zijn vroegere gedaante, en zei: ‘Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou in de Naam van Degene Die jou jouw gezichtsvermogen teruggegeven heeft, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn bestemming.’ Hij zei: ‘Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets weigeren dat jij in de Naam van Allah, de Heer van Eer en Glorie, wilt nemen.’ Hij (de engel) zei: ‘Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproeft. Allah is zeker met jou behaagd en Hij is vertoond op jouw metgezellen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

Kennis is een goedheid

“Aan degene voor wie Allah het goede wenst, schenkt Hij kennis van het geloof.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Ogen die niet door de hel geraakt worden

“De hel zal twee paar ogen niet raken: de ogen die huilen uit vrees voor Allah en de ogen die ‘s nachts op de weg van Allah de wacht houden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

De man die honderd mensen doodde

“Iemand uit een volk voor jullie die negenennegentig mensen gedood had, informeerde wie er de meest geleerde persoon op aarde was. Hij werd naar een monnik verwezen. Hij ging naar de monnik en zei: ‘ik heb negenennegentig mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij?’ De monnik antwoordde: ‘Nee.’ Onmiddellijk doodde hij ook de monnik en completeerde zo een honderdtal. Toen informeerde hij weer: ‘Wie is er de meest geleerde persoon op aarde?’ Hij werd naar een geleerde verwezen, en hij vroeg deze: ‘Ik heb honderd mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij? De geleerde zei: ‘Ja. Wat kan er tussen jou en berouw staan? Je kunt beter naar dat-en-dat land gaan: er wonen mensen die Allah aanbidden. Doe met hen mee in het aanbidden van Allah en keer niet terug naar je eigen land, want het is een slechte plaats. ‘ Dus hij vertrok. Hij had pas de halve afstand afgelegd toen hij door de dood overvallen werd, en er ontstond een meningsverschil over hem tussen de engelen van barmhartigheid en de engelen van de straf. De engelen van barmhartigheid pleitten dat hij gekomen was als iemand die zich berouwvol tot Allah wendde; de engelen van de straf stelden zich teweer (door te zeggen) dat hij nooit een goede daad verricht had. Toen verscheen er een engel in menselijke gedaante en de zich teweer stellende engelen stemden erin toe dat hij de scheidsrechter tussen hen zou zijn. Hij zei: ‘Meet de afstand tussen beide landen. Hij behoort bij hetgeen waar hij dichter bij is.’ Zij voerden de meting uit en zagen dat hij dichter bij het land was waarheen hij op weg was. De engelen der barmhartigheid namen hem dus verder onder hun hoede.” Lees verder…

Deze hadith staat in Overige |

De eigen ouders beledigen

“Het is één van de grootste zonden wanneer men zijn ouders beledigt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Ouders |