Het kiezen voor het gemakkelijkste

“Wanneer de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) tussen twee zaken moest kiezen, koos hij voor het gemakkelijkste van de twee zolang het niet om een zonde ging. Als het een zonde betrof, dan vermeed hij het. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) nam nooit wraak (op wie dan ook) omwille van zijn eigen zaken, maar wel wanneer de voorschriften van Allah werden overtreden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Versierselen van de wereld

“Waar ik bang voor ben voor jullie na mijn dood, zijn de schoonheden en de versieringen van de wereld die voor jullie geopend zullen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Het verbouwen van gewassen

“Wanneer een moslim iets plant en een mens of een dier eet ervan, dan zal hij beloond worden alsof hij die hoeveelheid in liefdadigheid heeft gegeven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Hadith Nawawi #2: Het geloof Islam

Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (vrede zij met hem) zitten, plaatste zijn knieën tegen die van de Profeet (vrede zij met hem), legde zijn handen op zijn dijen en zei: “O Mohammed, bericht mij wat de islam is.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat je getuigt dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakaat uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (van Allah, de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.” Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren erg verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) bevestigde.

Daarna zei hij: “Bericht mij wat imaan is.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’

Hij (de man) zei: “Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.”

Hierna ging hij (de man) weg en ik (Umar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): “O Umar, weet jij wie die vragensteller was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi |

Geen vuur in de nacht laten branden

“Laat ‘s nachts geen vuur in jullie huizen branden wanneer jullie gaan slapen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Genade afsmeken en het graf van de Profeet

“Maak van mijn graf geen plaats van festiviteiten, maar smeek genade over mij af, want jullie smeekbeden zullen mij bereiken, waar jullie ook mogen zijn.” Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Het gebruik van de siwaak

“Wanneer de Boodschapper van Allah wakker werd, poetste hij zijn tanden met een siwaak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Profeten |

Het oordeel over vissen, sprinkhanen, lever en milt

In de Soenan van Ibn Maadjah staat de volgende sahih hadith:

Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: 

“Twee dode (dieren) en twee bloeden (bloedorganen) zijn voor ons toegestaan. Wat de twee doden betreft, dit zijn de vissen en de sprinkhanen. Wat de twee bloeden betreft, dit zijn de lever en de milt.”

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Gezondheid en vrije tijd

“Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Gezondheid |

Verkies zekerheid boven twijfel

“Geef datgene op wat je doet twijfelen en houd je vast aan datgene wat zonder twijfel is, want oprechtheid geeft rust van geest en leugenachtigheid is twijfel.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |