Zamzam is waarvoor het gedronken wordt

“Zamzam water is voor datgene waarvoor het gedronken wordt.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart |

Iedere letter die je uit de Koran leest, wordt beloond

“Degene die een letter uit het Boek van Allah leest, zal een verdienste krijgen en de verdienste zal met het tienvoudige vermenigvuldigd worden. En ik zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Een bezitter van de Koran blijven

“Waarlijk, de gelijkenis van de bezitter van de Koran is als (de bezitter van) een kameel die vastgebonden is. Als hij erop toeziet, zal hij het vasthouden. En als hij het loslaat zal het weggaan.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Vraag Allah om het goede van de wind

“Het is de genade van Allah. Soms brengt het zegeningen en soms brengt het bestraffing, dus wanneer je het ziet, wees er dan niet afkerig van, maar vraag Allah van het goede van haar en zoek toevlucht bij Allah tegen haar kwaad.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Smeekbeden |

De status van het martelaarschap verkrijgen

“Degene die Allah oprecht om het martelaarschap vraagt, Allah zal hem de status van de martelaren doen toekomen, zelfs al sterft hij in zijn bed.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Arafa, bevrijding van het Hellevuur

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?” Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart |

Olijfolie komt van een gezegende boom

“Eet (olijf)olie en smeer (jullie haar en huid) ermee in, want het komt van een gezegende boom.”   Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Gezondheid, Rukia |

Poort voor de vastenden in het Paradijs

“In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Belangrijkste ayah uit de Koran

Ubayyah ibn Ka’b (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) hem vroeg:

“O Abal-Mundtir, welke ayah is het belangrijkste uit het Boek van Allah?”

Ubayyah ibn Ka’b antwoordde:

‘Allah, er is geen ware God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande…’

“Daarop klopte de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) op mijn borst en zei:

“Moge kennis jou verblijden, o Abal-Mundtir.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Ayat al-koersie na ieder gebed reciteren

“Degene die Ayat al-koersie na ieder verplicht gebed reciteert, enkel de dood zal hem nog weerhouden om het Paradijs binnen te treden.”

Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran |