Kennis is een goedheid

“Aan degene voor wie Allah het goede wenst, schenkt Hij kennis van het geloof.” 

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Mu’awiyyah ibn Haidah al-Qushayri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dit heeft horen zeggen.

 Laat een reactie achter: