Artikelen in de categorie: Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas

Het eten voor dageraad (sahoer) maakt ons vasten uniek

“Het verschil tussen ons vasten en (het vasten) van de mensen van het Boek is het eten net voor de dageraad (sahoer).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Het vasten en de Koran zullen als bemiddelaars optreden

“Het vasten en de Koran zullen op de Dag des Oordeels komen als bemiddelaars voor de dienaar van Allah. Het vasten zal zeggen:

“O Heer, ik weerhield hem van zijn voedsel en zijn verlangens tijdens de dag. Laat mij voor hem bemiddelen.”

De Koran zal zeggen:

“Ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Laat mij voor hem bemiddelen.”

En hun bemiddeling zal geaccepteerd worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Koran, Vasten |

Nieuwe maan hoeft maar door één persoon gezien te worden

“De mensen keken naar de nieuwe maan (of er al een nieuwe maan was) en toen ik de Boodschapper van Allah vertelde dat ik het gezien had, vastte hij en hij droeg de mensen op om te vasten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De grote zonden

“De grote zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah

2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders

3. Het doden van een persoon (zonder recht)

4. En een valse eed afleggen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet toe (om onfatsoenlijk te zijn). Hij zei altijd:

“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Het wegnemen van islamitische geleerden

“Waarlijk, Allah zal de kennis niet in één keer van de mensen wegnemen, maar zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen zodat wanneer er geen geleerde meer over is, de mensen zich zullen keren tot de onwetenden en de mensen hen vragen over religieuze kwesties die de onwetenden hen zal geven zonder kennis. En zo zullen zij misleid worden en anderen misleiden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |

De oproep tot het gebed herhalen (adhan)

“Wanneer jullie de muadhin de adhan horen verrichten, herhaal dan wat hij zegt en voeg dan de zegeningen van Allah voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij smeekt, krijgt deze tienvoudig terug (voor zichzelf). Smeek dan Allah om de wasielah voor mij. Dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah gegeven wordt. Ik hoop dat ik degene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Profeten |

Allah heeft onze harten onder controle

“De harten van de kinderen van Adam zijn als één (hart) tussen de Vingers van de Meest Barmhartige en Hij stuurt ze (de harten) in welke richting Hij wil.”

Daarna zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O Allah, Bewaarder van de harten, laat onze harten gehoorzaam zijn aan U.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

De eigen ouders beledigen

“Het is één van de grootste zonden wanneer men zijn ouders beledigt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Ouders |

Mensen voeden en begroeten

“Mensen voeden en iedereen met de islamitische groet begroeten of je ze nu kent of niet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |