Artikelen in de categorie: Abu Darda

Kennis opdoen over onze dien is zeer waardevol

“Voorwaar, wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, Allaah zal (hem) daarmee een weg naar het paradijs geven. En voorwaar, de engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege hun tevredenheid met degene die kennis vergaart. En voorwaar, degenen die zich in de hemelen en op de aarde bevinden en de vissen in de zee vragen voor hem om vergiffenis. En voorwaar, de waarde van een geleerde tegenover die van de aanbidder, is de waarde van de volle maan die in de nacht schijnt tegenover de rest van de planeten. En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. De profeten hebben geen ‘dinar’ of ‘dirham’ nagelaten, maar hebben kennis nagelaten. Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Engelen, Persoonlijk, Profeten |

Verbod op spreken tijdens het vrijdaggebed

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zat op de minbar, sprak tot de mensen en reciteerde een vers (uit de Koran). Ubai ibn Ka’b zat naast me en ik zei tegen hem: “O Ubai, wanneer is dit vers geopenbaard?” Maar hij sprak niet met mij, dus ik vroeg het hem nogmaals en hij sprak niet met mij tot de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van de minbar afkwam. Toen zei Ubai tegen mij: “Jij hebt niets verworven van jouw vrijdaggebed, behalve loze kletspraat.”

Toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het gebed beëindigd had, ging ik naar hem en vertelde hem (over het gebeurde). Hij zei: “Ubai heeft gelijk. Als je jouw imam hoort spreken, blijf dan stil en luister aandachtig tot hij klaar is.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Overige |

Werkelijk geloof bereiken

“Iedere zaak heeft een werkelijkheid en de dienaar zal het werkelijke geloof niet bereiken, totdat hij weet dat datgene wat hem trof, hem niet kon ontgaan en dat wat hem ontgaan is, hem niet kon treffen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Smeekbeden voor afwezigen worden verhoord

“Geen enkele gelovige verricht smeekbeden voor zijn afwezige broeder zonder dat de Engelen zeggen: “Moge jou hetzelfde gegeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Smeekbeden |

Goede manieren wegen zwaar in onze weegschalen

“Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Niet vloeken

“Degene die vloekt zal niet getuigen noch voorspraak kunnen verlenen op de Dag des Oordeels.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk |

Verdedigen van je medemoslim

“Hij die de eer van zijn broeder verdedigt, zijn gezicht zal door Allah op de Dag der Opstanding tegen de Hel beschermd worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving |