Artikelen in de categorie: Abu Hurayrah

Dagen voor de Ramadan niet vasten

“Niemand van jullie zou één of twee dagen voor de maand Ramadan moeten vasten, tenzij hij de gewoonte heeft om (vrijwillig) te vasten (en zijn vasten valt samen met die dag), dan kan hij vasten.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Goede en slechte eigenschappen

“Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw, Omgeving |

Lailatoel Qadr en de beloning voor deze nacht

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Het kussen van je kinderen, geeft blijk van barmhartigheid voor anderen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei:

“Wie niet vriendelijk is voor anderen, zal geen vriendelijkheid ontvangen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Ouders, Persoonlijk |

Haasten bij het verbreken van het vasten

“Allah de Majesteitelijke en Almachtige zegt: “Ik houd van Mijn dienaar die zich haast (als het tijd is) om het vasten te verbreken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Vasten |

Beloning voor het vasten in de Ramadan

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Poorten Paradijs geopend tijdens Ramadan

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.”
Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De vastende ervaart twee vreugden

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De geur uit de mond van de vastende

“Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is bij Allah beter dan de geur van muskus.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Allah beloont vasten

Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Vasten |