Artikelen in de categorie: Anas ibn Malik

Hoe bijzonder onze geliefde Profeet is

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Ik heb de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) tien jaar gediend en hij heeft nooit een keer ‘foei’ tegen me gezegd of voor iets wat ik gedaan had, gezegd: ‘Waarom heb je het gedaan?’ of voor iets wat ik achterwege liet: ‘Waarom heb je het achterwege gelaten?’

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) behoorde tot de mensen met het beste gedrag. Ik heb nooit khazz* zijde of iets anders aangeraakt dat zachter was dan de handpalm van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en ik heb nooit betere musk of parfum geroken dan het zweet van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeet Mohammed |

Met het ochtendgebed de beloning van Hajj en Omrah verdienen?

“Degene die het Fajr-gebed in gemeenschap verricht, daarna blijft zitten tot de zon opgekomen is en dan twee gebedseenheden bidt, zal de beloning verdienen als dat van de Hajj en Omrah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Bedevaart, Gebed |

Begin het vasten na een ontbijt (sahur)

“Eet sahoer, want er zijn zegeningen in de sahoer.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Verdriet hebben komt voort uit genade

Anas ibn Malik (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) bij zijn zoontje Ibrahim kwam terwijl hij op sterven lag en dat zijn ogen zich vulden met tranen.

AbdurRahmaan ibn Awf zei: “O Boodschapper van Allaah, zelfs u huilt!” Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“O zoon van Awf, dit komt voort uit genade.”

Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) huilde weer en zei:

“De ogen vergiet tranen en het hart kent verdriet, maar wij spreken slechts wat onze Heer behaagt. Voorwaar, O Ibrahim, wij zijn verdrietig vanwege het afscheid van jou.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Ouders, Persoonlijk, Profeten |

Steeds mooier en aantrekkelijker in het Paradijs

“Voorwaar, er is in het Paradijs een markt waar (de bewoners van het Paradijs) iedere vrijdag naar toe gaan. De noordenwind zal dan opsteken en op hun gezichten en in hun kleding blazen en ze zullen mooier en aantrekkelijker worden. Dan zullen ze terugkomen bij hun echtgenotes en deze zullen zeggen: “Bij Allah, jullie zijn zeker mooier en aantrekkelijker geworden.” En zij zullen zeggen: “En jullie, bij Allah, jullie zijn zeker mooier en aantrekkelijker geworden na ons.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Wonderen in de baarmoeder

“Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.”

Als Allah dan wenst om deze schepping te voltooien, vraagt de engel: “O Heer! zal het mannelijk of vrouwelijk worden, zal het ellendig of gezegend zijn, en hoeveel zal zijn proviand zijn? En hoe oud zal hij worden?”

Alles wordt geschreven, terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Moslimvrouw, Ouders |

Rijen rechtmaken tijdens het gebed

“Maak jullie rijen recht, want het recht maken van de rijen behoort tot de vervolmaking van het gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Gebed gemist door vergeetachtigheid of verslapen

“Wanneer iemand van jullie een gebed vergeet of zich voor het gebed verslaapt, dan dient hij het gebed te verrichten wanneer hij het zich herinnert, want Allah heeft gezegd (in de Koran):

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Allah vragen om alles wat je nodig hebt

“Laat ieder van jullie zijn Heer vragen om (alles) wat hij nodig heeft, zodanig dat hij Hem zelfs vraagt om een schoenveter als deze gebroken is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

“Ik verlang ernaar mijn broeders te ontmoeten”

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ik verlang ernaar mijn broeders te ontmoeten.”

De Sahaba vroegen: “Zijn wij niet uw broeders?” waarop hij antwoordde:

“Jullie zijn mijn metgezellen. Mijn broeders zijn degenen die in mijn geloven zonder mij gezien te hebben.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |