Artikelen in de categorie: Bukharie

Tekenen van het Uur

“Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Doea van de Profeet na openbaring van Surah An-Nasr

“Nooit heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) na het openbaren van “Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen” een gebed verricht zonder daarin te zeggen:

“Verheven bent U, O Allah, onze Heer en alle lof zij U, O Allah, vergeef mij.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran, Smeekbeden |

Soerah An-Nasr, aankondiging van de dood van onze Profeet

Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) liet me (in zijn huis) samenkomen met de oude mannen die gestreden hadden tijdens de Slag van Badr. Sommigen van hen zeiden (tegen Umar): “Waarom heb je deze jongeman toegestaan om bij ons te zijn, terwijl wij zonen hebben van zijn leeftijd?” Umar zei: “Jullie weten wie hij is.”

Op een dag riep Umar mij samen met hen en ik denk dat hij me had geroepen om hen iets over mij (mijn kennis) te laten zien. Umar vroeg hen: “Wat zeggen jullie over de soerah:

“Als de hulp van Allah en de overwinning zijn gekomen. En jij (O Mohammed) de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allah ziet toetreden. Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend.”

Sommigen van hen antwoordden: “We zijn opgedragen om Allah te lofprijzen en spijt dienen te betuigen, aangezien we geholpen zijn en grote overwinnaars zijn geworden.” Sommigen zeiden: “Wij weten het niet” en anderen bleven stil.

Umar zei toen tegen mij: “Zeg jij hetzelfde?” Ik zei: “Nee.” Umar zei: “Wat zeg jij dan?” Ik zei:

“Dit vers toont de naderende dood van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan waarover Allah hem geïnformeerd heeft. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning (van Mekka) gekomen zijn, is dat een teken voor de naderende dood van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem), dus getuig van de Eenheid van jouw Heer (Allaah) en lofprijs Hem en toon berouw aan Hem, want Hij is Berouwaanvaardend.”

Daarop zei Umar: “Ik weet niets anders over deze zaak dan dat wat jij weet.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Koran |

Rijen rechtmaken tijdens het gebed

“Maak jullie rijen recht, want het recht maken van de rijen behoort tot de vervolmaking van het gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Verboden om te praten tijdens het gebed

Zayd ibn Arqam (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wij waren gewend om te praten tijdens het gebed en men sprak met een metgezel aan zijn zijde, totdat (het volgende vers) werd geopenbaard:

“En staat voor Allaah in ootmoed.”

En toen werd ons opgedragen om stil te zijn (tijdens het gebed) en werd het ons verboden om te spreken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran |

Voor een biddende persoon langs lopen

“Wanneer iemand die voor een biddende persoon langs loopt, wist hoe groot de zonde was, dan had hij nog liever veertig dagen (of veertig maanden of veertig jaren) gewacht, dan dat hij voor langs gelopen was.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Grote beloningen voor vroeg naar het vrijdaggebed komen

“Wie op vrijdag de grote wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de khutbah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Bidden bij binnenkomst in de moskee, ook tijdens het vrijdaggebed

“Er kwam een man de moskee binnen terwijl de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de mensen toesprak tijdens de vrijdagpreek (khutbah). De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg hem:

“Heb je twee gebedseenheden gebeden?”

De man zei: “Nee”, waarop de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ga staan en verricht twee gebedseenheden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het verbod op spreken tijdens de khutbah tijdens het vrijdaggebed

“(Zelfs) als je jouw metgezel vraagt om stil te zijn terwijl de imam aan het preken is op jumu’ah, heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Ware rijkdom

“Rijkdom is niet het hebben van veel bezittingen, ware rijkdom is de rijkdom van de ziel.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |