Artikelen in de categorie: Bukharie

Beloning voor geduldig blijven bij overlijden

Allah de Verhevene zegt:

“Ik heb voor mijn dienaar geen beloning dan het Paradijs, wanneer zijn naaste sterft en hij geduldig blijft (en hoopt op de beloning van Allah).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Hiernamaals, Omgeving |

Behoor jij tot de waarachtigen?

“Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon. En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur. Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Lailatoel Qadr en de beloning voor deze nacht

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Tijd van iftar

“Als de nacht komt van hier en de dag verdwijnt naar daar en de zon is ondergegaan, moet de vastende persoon zijn vasten verbreken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Moslim sneller voldaan met weinig eten

“Een moslim eet met één maag, terwijl een ongelovige met zeven magen eet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Het kussen van je kinderen, geeft blijk van barmhartigheid voor anderen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei:

“Wie niet vriendelijk is voor anderen, zal geen vriendelijkheid ontvangen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Ouders, Persoonlijk |

Dankbaarheid

“O moslimvrouwen, niemand van jullie zou moeten neerkijken op een gift die ze van haar buurvrouw krijgt, zelfs wanneer het om de poten van een schaap gaat (deel van de poten zonder vlees).” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Eigenschappen van huichelarij

“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen:

  1. Bij alles wat hij zegt, liegt hij.
  2. Als hij iets afspreekt, komt hij zijn afspraken niet na.
  3. En als hij iets belooft, bedriegt hij de ander.” Lees verder…
Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Uitnodigen tot de islam op een goede wijze

“De Profeet stuurde mijn vader en Muadh ibn Jabal naar Yemen (om daar de islam te onderwijzen) en zei (tegen hen):

“Wees gemakkelijk en maak zaken niet ingewikkeld. Verkondig blijde tijdingen en zorg niet voor afkeer bij de mensen. En wees in overeenstemming met elkaar en twist niet met elkaar.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Zonden en berouw

“De overspelige is geen ware gelovige zolang hij overspelig is, degene die steelt is geen ware gelovige zolang hij steelt en degene die wijn drinkt, is geen ware gelovige zolang hij het drinkt. Maar berouw kan aanvaard worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |