Artikelen in de categorie: Muslim

Beloning voor het vasten in de Ramadan

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Poorten Paradijs geopend tijdens Ramadan

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.”
Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De vastende ervaart twee vreugden

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Vasten beschermt tegen het Vuur

“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

De geur uit de mond van de vastende

“Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is bij Allah beter dan de geur van muskus.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Allah beloont vasten

Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hadith Qudsi, Vasten |

Vasten afmaken bij vergeetachtigheid

“Als iemand vergeet dat hij vast en eet en drinkt, laat hem zijn vasten afmaken, want Allah heeft hem gevoed en hem te drinken gegeven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

‘Ik ben vastende’

“Het vasten is een schild. Als één van jullie vastende is, dient hij geslachtsgemeenschap te vermijden en geschreeuw. Als iemand hem uitscheldt of bevecht, dan dient hij tweemaal te zeggen: “Ik ben vastende.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Geloven in Allah

“De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: “Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Allah geschapen?” Degene die met deze situatie geconfronteerd wordt, zou moeten zeggen: “Ik geloof in Allah.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Omgeving |

Je broeder een ongelovige noemen

“Degene die zijn broeder een ongelovige noemt, één van hen is werkelijk een ongelovige.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |