Artikelen in de categorie: Muslim

Hadith Nawawi #2: Het geloof Islam

Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (vrede zij met hem) zitten, plaatste zijn knieën tegen die van de Profeet (vrede zij met hem), legde zijn handen op zijn dijen en zei: “O Mohammed, bericht mij wat de islam is.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat je getuigt dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakaat uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (van Allah, de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.” Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren erg verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) bevestigde.

Daarna zei hij: “Bericht mij wat imaan is.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’

Hij (de man) zei: “Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.”

Hierna ging hij (de man) weg en ik (Umar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): “O Umar, weet jij wie die vragensteller was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi |

Geen vuur in de nacht laten branden

“Laat ‘s nachts geen vuur in jullie huizen branden wanneer jullie gaan slapen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Het gebruik van de siwaak

“Wanneer de Boodschapper van Allah wakker werd, poetste hij zijn tanden met een siwaak.” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Profeten |

Koorts niet vervloeken

“Vervloek koorts niet, want het reinigt de zonden van de zonen van Adam, zoals een oven het vuil van ijzer reinigt.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gezondheid |

Wie is de Schepper?

“Allah de Verhevene zegt: “Wie begaat er een groter onrecht dan degene die erop uit is het gelijke van Mijn schepping te scheppen? Laat hen een atoom maken, of een korrel tarwe of een korrel gerst.” Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Hadith Qudsi |

Bestraffing voor het verbreken van de familiebanden

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat vermeld:

Abu Mohammed Djubair ibn Moet’im (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Degene die de familiebanden verbreekt, gaat het paradijs niet binnen.”

Deze hadith staat in Omgeving |

Mensen voeden en begroeten

“Mensen voeden en iedereen met de islamitische groet begroeten of je ze nu kent of niet.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Vrijwillige gebeden thuis verrichten

“O mensen, verricht jullie gebeden in jullie huizen, want met uitzondering van de verplichte gebeden, is het beste gebed het gebed wat iemand in zijn huis verricht.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |