Artikelen in de categorie: Muslim

Wanneer de avond aanbreekt, verspreiden de duivels zich

“Wanneer de avond aanbreekt, houd je kinderen binnen, want de duivels verspreiden zich op dat moment. Wanneer een deel van de nacht verstreken is, kunnen zij (weer naar buiten) gaan. En noem de Naam van Allah bij het sluiten van deuren, want de duivel kan geen gesloten deur openen. Dek waterzakken af terwijl je de Naam van Allah uitspreekt en dek vaten af terwijl je de Naam van Allah uitspreekt, zelfs als je er alleen iets overheen legt en doof je lampen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Smeekbeden verrichten op een bepaalde tijd op vrijdag

“Gedurende de vrijdag is er een tijd waarop een moslim bidt en Allah om iets goeds vraagt en dat Hij het hem zal geven,” en de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is.  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Smeekbeden |

Tekenen van het Uur: “Ik zou willen dat ik in zijn plaats was.”

“Het Uur zal niet aanbreken totdat een man voorbij het graf van een andere man komt en zegt: “Ik zou willen dat ik in zijn plaats was.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Zonden vergeven door bijwonen van vrijdaggebed

“Degene die de grote wassing (ghusl) verricht en dan naar het vrijdaggebed komt, bidt zoveel als voorgeschreven is voor hem, luistert naar de vrijdagpreek (khutbah) tot het voorbij is en dan bidt met hem (de imam), zal vergeven worden voor zijn zonden tussen die en de volgende vrijdag en drie extra dagen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Allah de Verhevene houdt van vriendelijkheid

“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Allah, Persoonlijk |

Elkaar niet langer dan drie dagen negeren

“Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te negeren, waarbij ieder van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De beste van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |

Verboden om honden en katten te verkopen

“Ik vroeg Jabir over de prijs van honden en katten. Hij zei:

“De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) verbood dat.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken |

Goede en slechte eigenschappen

“Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Moslimvrouw, Omgeving |

Religie is oprechtheid

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Religie is oprechtheid.”

Wij zeiden: “Ten opzichte van wie?” Hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”  Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Vrede en blijde tijdingen zijn met de vreemdelingen

“De islam is vreemd begonnen en zal (in de toekomst) vreemd worden, zoals het begonnen is. Toba (vrede en blijde tijdingen) zijn dan met de vreemdelingen (de volgers van de islam).” Lees verder…

Deze hadith staat in Alledaagse zaken, Overige |