Artikelen in de categorie: Muslim

Hadith Nawawi #1: De intentie

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zeggen:

“Handelingen worden door hun intentie bepaald en ieder mens zal dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie voor Allah en Zijn Boodschapper en als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te trouwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Goedheid en zonden

“Goedheid is goed gedrag en zonde is datgene wat onrust in je hart veroorzaakt en waarvan jij niet houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Degenen voor wie Allah het Vuur verboden heeft gemaakt

Sunabihi heeft overgeleverd dat hij naar Ubadah ibn as-Samit (moge Allah tevreden zijn met hen) ging toen hij stervende was en dat hij in tranen uitbarstte toen hij bij hem binnenkwam. Hij (Ubadah ibn as-Samit) zei toen:

“Wacht! Waarom huil je? Bij Allah, als ik word gevraagd om te getuigen, dan zal ik voor jou getuigen. Als ik gevraagd word om te bemiddelen, dan zal ik voor jou bemiddelen. En als ik daartoe in staat ben, dan zal ik jou van nut zijn.”

Vervolgens zei hij:

“Bij Allah, iedere overlevering die ik van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heb gehoord waarin het goede voor jullie zit, heb ik jullie verteld, behalve één overlevering. Ik zal jullie deze overlevering vandaag vertellen, omdat de dood mij achtervolgt. Ik heb de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) namelijk horen zeggen:

“Wie getuigt dat er geen ware God is dan Allah en dat Mohammad de Boodschapper van Allah is, voor hem heeft Allah het Vuur verboden gemaakt.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

‘Assalaamu alaikum wa rah’matullaah’, een bijzondere groet

“Toen Allah de Verhevene Adam (vrede zij met hem) schiep, zei Hij (tegen Adam): ”Ga en groet hen (een groep engelen) en luister naar wat ze antwoorden op jouw groet, want dat zal jouw groet zijn en de groet van jouw nakomelingen.”

Hij (Adam ging en) zei (tegen de engelen): “Assalaamu ‘alaikum (vrede zij met jullie).”

Zij (de engelen) antwoordden: “Assalaamu ‘alaikum wa rah’matullaah (vrede zij met jou, en de barmhartigheid van Allah de Verhevene).”

Dus voegden zij “wa rahmatullaah (en de Barmhartigheid van Allah)” toe (aan zijn woorden).” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Profeten |

Het beste en het slechtste

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) was gewend tijdens de vrijdagpreek te zeggen:

“Het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed en de slechtste zaken zijn de innovaties en iedere innovatie is een dwaling.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

De laatste die het Paradijs zal betreden…

“De laatste persoon die het paradijs zal betreden zal een man zijn die afwisselend zal lopen, struikelen en geraakt zal worden door het Vuur. Wanneer hij voorbij het Vuur is gekomen, zal hij zich ernaar omdraaien en zeggen:

“Gezegend is Hij Die me verlost heeft van jou, Allah heeft mij iets gegeven wat Hij noch aan de eerste, noch aan de laatste generaties heeft gegeven.”

Dan zal er een boom tevoorschijn voor hem komen en hij zal zeggen: “O mijn Heer, breng me dichterbij die boom, zodat ik van zijn schaduw kan genieten en van zijn water kan drinken.”

Allah de Verhevene zal zeggen:

“O zoon van Adam, als Ik jou dit geef, zal je Mij (daarna) om iets anders vragen.”

Hij zal zeggen: “Nee, mijn Heer, ik beloof dat ik om niets anders zal vragen.” En Zijn Heer zal het hem niet kwalijk nemen, omdat hij iets ziet wat hij niet kan weerstaan. Dus zal Hij hem er dichtbij brengen (bij de boom) en hij zal van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken.

Dan zal er een betere boom dan de eerste boom voor hem verschijnen en hij zal zeggen: “O mijn Heer, Breng me dichter bij die boom, zodat ik van zijn water kan drinken en in zijn schaduw kan plaatsnemen en ik zal U om niets meer vragen.”

Allah de Verhevene zal zeggen:

“O zoon van Adam, heb jij Mij niet beloofd niets anders meer te vragen? Als Ik jou dit geef, zal je Mij (daarna weer) om iets anders vragen.”

De man zal beloven om niets anders meer te vragen en Zijn Heer zal het hem niet kwalijk nemen, omdat hij iets ziet wat hij niet kan weerstaan. Dus zal Hij hem dichtbij brengen (bij de boom) en hij zal van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken.

Dan zal er een derde boom voor hem verschijnen bij de poort van het Paradijs, nog beter dan de eerste twee. En de man zal zeggen: “O mijn Heer, breng me dichterbij (de boom), zodat ik van zijn schaduw kan genieten en van zijn water kan drinken en ik zal U om niets meer vragen.”

Allah de Verhevene zal zeggen:

“O zoon van Adam, heb jij Mij niet beloofd niets anders meer te vragen?”

Hij zal zeggen: “Ja, O Heer, ik zal U om niets meer vragen.” Zijn Heer zal het hem niet kwalijk nemen, omdat hij iets ziet wat hij niet kan weerstaan. Dus zal Hij hem (bij de boom) brengen. Wanneer hij dichtbij de boom gebracht is, zal hij de stemmen van de mensen van het Paradijs horen en zal (hij) zeggen: “O mijn Heer, laat mij toetreden (tot het Paradijs).” Allah zal zeggen:

“O zoon van Adam, wat zal jou tevreden maken zodat je Mij om niets anders meer vraagt? Zal het je tevreden stellen als Ik je de wereld geef en twee keer zoveel?”

Hij (de man) al zeggen: “O Heer, drijft U de spot met mij terwijl U de Heer der werelden bent?”

Ibn Masoud (de overleveraar) lachte (na het vertellen van deze overlevering) en zei: “Vragen jullie mij niet waarom ik lach?” De mensen vroegen: “Waarom lach je?” Hij (Ibn Masoud) zei: “Omdat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) lachte.” Ze vroegen (aan hem): “Waarom lacht u, O Boodschapper van Allah?” Hij zei:

“Omdat de Heer der werelden zal lachen wanneer Hem gevraagd wordt:

“O Heer, drijft U de spot met mij terwijl U de Heer der werelden bent?”

Hij (Allah) zal zeggen: “Ik spot niet met jou, maar Ik ben in staat om alles te doen wat Ik wil.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals |

Kwijtschelding zonden door middel van dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed

“De vijf dagelijkse gebeden en het ene vrijdaggebed en het (volgende) vrijdaggebed zijn een kwijtschelding voor de (ertussen gepleegde) zonden, zolang het niet om grote zonden gaat.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Rijen rechtmaken tijdens het gebed

“Maak jullie rijen recht, want het recht maken van de rijen behoort tot de vervolmaking van het gebed.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Gebed gemist door vergeetachtigheid of verslapen

“Wanneer iemand van jullie een gebed vergeet of zich voor het gebed verslaapt, dan dient hij het gebed te verrichten wanneer hij het zich herinnert, want Allah heeft gezegd (in de Koran):

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Verboden om te praten tijdens het gebed

Zayd ibn Arqam (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wij waren gewend om te praten tijdens het gebed en men sprak met een metgezel aan zijn zijde, totdat (het volgende vers) werd geopenbaard:

“En staat voor Allaah in ootmoed.”

En toen werd ons opgedragen om stil te zijn (tijdens het gebed) en werd het ons verboden om te spreken.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed, Koran |