Artikelen in de categorie: Muslim

Voor een biddende persoon langs lopen

“Wanneer iemand die voor een biddende persoon langs loopt, wist hoe groot de zonde was, dan had hij nog liever veertig dagen (of veertig maanden of veertig jaren) gewacht, dan dat hij voor langs gelopen was.” Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Grote beloningen voor vroeg naar het vrijdaggebed komen

“Wie op vrijdag de grote wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de khutbah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Bidden bij binnenkomst in de moskee, ook tijdens het vrijdaggebed

“Er kwam een man de moskee binnen terwijl de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) de mensen toesprak tijdens de vrijdagpreek (khutbah). De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg hem:

“Heb je twee gebedseenheden gebeden?”

De man zei: “Nee”, waarop de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ga staan en verricht twee gebedseenheden.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Het verbod op spreken tijdens de khutbah tijdens het vrijdaggebed

“(Zelfs) als je jouw metgezel vraagt om stil te zijn terwijl de imam aan het preken is op jumu’ah, heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Gebed |

Profeet was zeer vrijgevig

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) werd nooit om iets voor de zaak van Islam gevraagd zonder dat hij het gaf. Zo gaf hij een man een groot aantal schapen, waarna de man terug ging naar zijn mensen en (tegen hen) zei:

“O mensen, word moslim, Mohammed heeft ons gegeven alsof hij geen vrees heeft voor armoede.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten, Zakat / sadaqa |

De Profeet glimlachte vaak

“Sinds ik de Islam omarmd heb, heeft de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) mij nooit vermeden en ik zag hem niet, behalve met een glimlach op zijn gezicht.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Profeet Mohammed over Profeet Jezus

“Ik ben van de gehele mensheid het meest nabij (Profeet) Isa, de zoon van Maryam,  in dit wereldse leven en in het hiernamaals.”

De mensen vroegen hoe dat kon en hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Profeten zijn broeders in het geloof met verschillende moeders. Hun religie is één en er is geen Profeet tussen ons (tussen Profeet Mohammed en Profeet Isa).”  Lees verder…

Deze hadith staat in Profeten |

Voorbeeld van de Profeet bij een onachtzaam hart

“Mijn hart is ook weleens onachtzaam, daarom vraag ik honderdmaal per dag vergeving aan Allah.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Behoor jij tot de waarachtigen?

“Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon. En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur. Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.”  Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Persoonlijk |

Het voorbeeld van Umm Salama: wat te zeggen bij tegenspoed

“Als een moslim getroffen wordt door tegenspoed en zegt: ‘Aan Allah behoren wij toe en tot Hem keren wij terug. O Allah, beloon mij vanwege de tegenspoed die mij treft en vervang het door iets wat beter is”, zal Allah hem belonen voor de tegenspoed en het vervangen met iets beters.”

Umm Salama zei over deze smeekbede:

“Toen Abu Salama overleed, sprak ik deze woorden uit zoals me aangeraden werd door de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Allah gaf me iets beters dan hem, (ik werd de vrouw van) de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).” Lees verder…

Deze hadith staat in Smeekbeden |