Artikelen in de categorie: Muslim

Lailatoel Qadr en de beloning voor deze nacht

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Itikaf in laatste 10 nachten Ramadan

Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) itikaf verrichten tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. De overleveraar zegt:

“Abdullah liet me de plek zien in de moskee waar de Boodschapper van Allah itikaf verrichte.” Lees verder…

Deze hadith staat in Vasten |

Waarde van anderen helpen en samenkomen in moskeeën

“Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van één van zijn zorgen verlost worden.

Hij die het lot van iemand die hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden.

Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en in de wereld hierna beschermd worden.

Allah zal Zijn dienaar net zolang helpen als de dienaar zijn broeder helpt.

Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.

Steeds wanneer de mensen in één van de huizen van Allah (moskeeën) tezamen komen, het boek van Allah reciteren en het gezamenlijk leren en bestuderen, zal er innerlijke vrede op hen neerdalen, zal er genade op hen uitgestort worden, zullen de engelen hen omringen en zal Allah over hen spreken met degenen die bij Hem zijn.

Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruitgeholpen worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Hiernamaals, Omgeving, Persoonlijk |

Profeet kuste zijn vrouwen terwijl hij aan het vasten was

De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kuste zijn vrouwen tijdens de maand Ramadan terwijl hij aan het vasten was. Lees verder…

Deze hadith staat in Huwelijk, Vasten |

Het kussen van je kinderen, geeft blijk van barmhartigheid voor anderen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) kuste (zijn kleinzoon) Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei:

“Wie niet vriendelijk is voor anderen, zal geen vriendelijkheid ontvangen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving, Ouders, Persoonlijk |

Eigenschappen van huichelarij

“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen:

  1. Bij alles wat hij zegt, liegt hij.
  2. Als hij iets afspreekt, komt hij zijn afspraken niet na.
  3. En als hij iets belooft, bedriegt hij de ander.” Lees verder…
Deze hadith staat in Omgeving, Persoonlijk |

Allah vergeeft wie Hij wilt

“De Boodschapper van Allah zei dat iemand zei: “Allah zal die en die niet vergeven.”

Daarop zei Allah de Verhevene:

“Wie is degene die oordeelt dat Ik degene geen Genade schenk. Ik heb degene Genade geschonken en zijn (slechte) daden uitgewist.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Zonden en berouw

“De overspelige is geen ware gelovige zolang hij overspelig is, degene die steelt is geen ware gelovige zolang hij steelt en degene die wijn drinkt, is geen ware gelovige zolang hij het drinkt. Maar berouw kan aanvaard worden.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Toon berouw aan Allah

“O mensen, toon berouw aan Allah, want ik toon Hem wel honderd keer per dag berouw.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk, Profeten |

Belang van goed behandelen van de buren

“Jibriel heeft zo vaak het goede gedrag jegens de buren benadrukt, dat ik dacht dat hij mij zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven.” Lees verder…

Deze hadith staat in Omgeving |