Artikelen in de categorie: Nawawi

Liefdadigheid verrichten

“Elke ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Lees verder…

Waak over de voorschriften van Allah

“Op een dag zat ik achterop bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij zei:

“O jongeman, ik zal je iets leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Als je (om iets) vraagt, vraag dan Allah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En weet dat wanneer de (hele) gemeenschap zich verzamelt om jou voordeel te verschaffen, zij daar niet in zullen slagen, behalve wanneer Allah dit al voor jou voorgeschreven heeft. En als zij zich zouden verzamelen om jou te benadelen, zullen zij daar niet in slagen, behalve wanneer Allah dit al voor jou voorgeschreven heeft. De pennen zijn opgeheven en de schriften zijn opgedroogd.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Prachtig advies van de Profeet

“Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Niet gehecht raken aan het wereldse leven

“Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Het Paradijs bereiken, hoe doe je dat?

Een man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Denkt u dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mezelf de toegestane zaken toesta en mezelf de verboden zaken verbied en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?”

Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ja.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Gebed, Persoonlijk, Vasten |

Verschillende vormen van liefdadigheid

De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de vermogende mensen zijn met de beloningen weggegaan. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven liefdadigheid uit van hun overtollige bezit.” Hierop zei hij (de Profeet):

“Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie is liefdadigheid (binnen het huwelijk).”

Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe?” Hij zei:

“Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan: zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.” Lees verder…

Vergissing, vergeetachtigheid en dwang worden ons niet aangerekend door Allah

“Voorwaar, Allah neemt mijn gemeenschap de vergissing, vergeetachtigheid en datgene waartoe zij gedwongen worden, niet kwalijk.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Persoonlijk |

Hetzelfde voor je medemoslim wensen als voor jezelf

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |

Goed en slecht gedrag

“Goedheid is het goede gedrag en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en waar jij niet van houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.” Lees verder…

Deze hadith staat in Persoonlijk |

Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft…

“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen.” Lees verder…

Deze hadith staat in 40 hadith Nawawi, Omgeving, Persoonlijk |
  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >