Beloning voor het vasten in de Ramadan

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.”

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het bovenstaande zei.


Trefwoorden: , , ,

Laat een reactie achter: