Afgoderij is een groot onrecht

“Toen Allah het vers openbaarde: ‘Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht vermengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden,’ zeiden wij: “O Boodschapper van Allah, en wie van ons doet zichzelf geen onrecht aan?” Daarop antwoordde de Profeet: “Het is niet hetgeen jullie zeggen, maar het (onrecht) betekent afgoderij (in het vers). Hebben jullie het advies van Luqman aan zijn zoon niet gehoord: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.”

Deze hadith is overgeleverd van Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie. Het eerste vers staat in surah Al-A’naam (6:82) en het tweede vers met de woorden van Luqman, staat in surah Luqman (31:13).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *