Bedwelmende middelen zijn haram

“Ik weet niet anders dan dat de Boodschapper van Allah zei:

“Alles wat bedwelmt is al-khamr en ieder bedwelmend middel (al-khamr) is verboden (haram).” 

Deze hadith is van Nafi overgeleverd van Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen allen zijn) van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Muslim.

Het gaat hier om bedwelmende middelen in drinken en in eten. Het is niet toegestaan deze te nuttigen wanneer het bedwelmend is. Allah zegt dit ook in de Koran (surah al-Maa’idah:90-91):

“O jullie die geloven. Waarlijk, de bedwelmende middelen (alle alcoholische dranken), het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn onreinheden behorende tot het werk van de Shaytaan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. Voorwaar, de shaytaan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie creëren met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en het gebed: houd ermee op!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *