Gezondheid en vrije tijd

“Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.”

In Sahih Bukharie staat dat Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dit zei. Veel mensen makenĀ geen (of weinig) gebruik van deze gunsten, terwijl we juist onze gezondheid en onze vrije tijd zouden moeten gebruiken omĀ Allah te aanbidden en goede daden te verrichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *