Het verbouwen van gewassen

“Wanneer een moslim iets plant en een mens of een dier eet ervan, dan zal hij beloond worden alsof hij die hoeveelheid in liefdadigheid heeft gegeven.”

In een sahih hadith van Bukharie staat dat Anas ibn Malik (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dit zei.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *