Islamitisch slachten

“Voorwaar, Allah heeft wat betreft alles goedheid voorgeschreven. Als jullie doden, dood dan op de beste wijze en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat een ieder van jullie zijn mes (goed) slijpen en het te slachten dier geruststellen.” 

Deze hadith is van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Shaddad ibn Aws (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim (1955).