Laatste drie soewar van de Koran reciteren voor het slapen

“Wanneer de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) naar bed ging (iedere avond), maakte hij van zijn handen een kom, reciteerde surah Al-Ikhlaas, surah Al-Falaq en surah An-Nas en blies erin. Daarna wreef hij met zijn handen zoveel mogelijk over zijn lichaam, startend met zijn hoofd, gezicht en voorzijde van zijn lichaam. Dit deed hij driemaal.” 

Deze beschrijving is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie (5017).

Het gaat hier om de laatste drie soewar (hoofdstukken) van de Koran (hoofdstukken 112, 113 & 114)