Altijd de waarheid spreken, ook als je grapjes maakt

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de mensen zeiden:

“Boodschapper van Allah, u maakt grapjes met ons!” waarop hij antwoordde:

“Maar ik spreek enkel de waarheid.” 

Deze hadith is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) en staat vermeld in Tirmidhi.