Versierselen van de wereld

“Waar ik bang voor ben voor jullie na mijn dood, zijn de schoonheden en de versieringen van de wereld die voor jullie geopend zullen worden.”

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) deze woorden zei, terwijl hij op de minbar zat en de mensen om hem heen zaten. Deze woorden maken deel uit van een grotere overlevering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *