Verbod op knippen van haren en nagels voor degene die wilt offeren

“Wanneer jullie de maan van Dhul-Hijjah zien en iemand van jullie wil een offer brengen, laat hem stoppen met (het knippen van) zijn haren of nagels totdat hij het offer heeft gebracht.” 

Deze hadith is overgeleverd door Umm Salama (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en is overgeleverd door Ahmad en Muslim.

In Fatawa Islamiyyah (2/316) staat vermeld dat de reden voor dit verbod is dat degene die een offer brengt, deelneemt aan één van de rituelen van de hadj en daardoor ook een deel van de staat van ihraam aanneemt, namelijk het niet knippen van het haar en de nagels. Dit verbod geldt alleen voor degene die offert, niet voor degenen namens wie geofferd wordt, zoals het gezin of de familie namens wie ook geofferd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *