Beschrijving van Jibriel

“De Boodschapper van Allah zag Jibriel in zijn ware gedaante, hij heeft zeshonderd vleugels en elk van hen bedekte de horizon. Van zijn vleugels vielen juwelen, parels en robijnen, waar alleen Allah over weet.” 

Deze overlevering is overgeleverd door Abdullah ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) en is vermeld door Ahmad in Al-Musnad. Ibn Kathier heeft erover gezegd dat de ketting van overleveraars (isnad) goed (jayyid) is.

Noodzakelijk hierbij om te vermelden is dat het zien van Jibriel in zijn ware vorm niet mogelijk is voor levende mensen. Het is dan ook niet toegestaan voor wie dan ook (uitgezonderd de Profeten) om te claimen dat hij of zij een engel heeft gezien in zijn ware vorm. Zij zijn geschapen uit licht en Allah heeft het voor de mens niet mogelijk gemaakt om hen te zien, tenzij zij in een menselijke vorm verschijnen.