Grootste beloning voor het gebed

“Degene van de mensen die de grootste beloning voor zijn gebed krijgt, is degene die er het verste voor moet lopen; en degene die (in de moskee) wacht opdat hij zijn gezamenlijke gebed kan verrichten, krijgt een grotere beloning dan degene die het alleen verricht en dan gaat slapen.”

Deze sahih overlevering die vermeld staat in Bukharie en Muslim staat is overgeleverd door Abu Musa (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *