Istigara gebed

“Indien iemand van jullie een beslissing moet nemen, dient hij twee (vrijwillige) gebedseenheden te bidden en dan dient hij te zeggen:

“O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht. En ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houd het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.”

Deze smeekbede voor het istigara gebed werd overgeleverd door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Jabir ibn Abdullah leverde daarbij ook over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hen Istigara leerde, zoals hij hen verzen uit de Koran leerde. De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie.

Bekijk hier het istigara gebed in het Arabisch en de transcriptie: doea istigara gebed

En bekijk hier meer informatie over het istigara gebed: istigara gebed informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *