Het niet verrichten van het gebed

“Tussen een man en shirk (polytheïsme) en kufr (ongeloof) staat het verlaten van het (verplichte) gebed.”

Djabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) deze woorden zeggen. De hadith is overgeleverd door Muslim.

Er bestaat een meningsverschil tussen de geleerden of het verlaten van het gebed iemand buiten het geloof plaatst of dat degene zich op een afgrond bevindt naar ongeloof. Maar alle geleerden zijn het er over eens hoe ernstig het niet verrichten van het gebed is en ook deze overlevering toont ons dit.

Degene die zich hier schuldig aan maakt, bevindt zich zeker op een afgrond en zou nu meteen moeten beslissen om het gebed te verrichten, nu deze keuze nog gemaakt kan worden. Vele mensen die zich hieraan schuldig maakten, liggen al in hun graf en kunnen deze keuze niet meer maken. Wees niet als hen en doe het nu, nu het nog kan. Weet, Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *