Koran reciteren, het nachtgebed en vasten tijdens Ramadan

“Ik heb de Boodschapper van Allah nooit de hele Koran in één nacht horen reciteren, het nachtgebed de hele nacht zien bidden of een hele maand zien vasten, behalve tijdens de (maand) Ramadan.” 

Deze hadith is van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) en staat vermeld in Sunan An-Nasaa’i (2182).