Smeekbeden in de sudjud

“Het moment waarop een dienaar het dichtste bij zijn Heer is*, is als hij neergeknield is (in de houding sudjud). Dus verricht veel smeekbeden (in die positie).”

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden over van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim.

* Het gaat in deze hadith niet om letterlijk nabij Allah zijn, want Allah is boven alles en iedereen verheven. Het gaat er om dat de dienaar zich nederig opstelt en hiermee zijn overgave aan Allah, de Verhevene toont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *