Een moment op de vrijdag waarin smeekbeden verhoord worden

“De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) noemde de vrijdag en zei:

“Op deze dag is er een tijd waarin een moslimdienaar staat, bidt en Allah vraagt om iets en het zal aan hem gegeven worden,”

en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort deze tijd is.” 

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is vermeld door Bukharie (883).