Het vasten en het nachtgebed optimaal benutten

“Er zijn mensen die vasten, maar er niets anders dan honger en dorst aan overhouden. En er zijn mensen die tijdens de nacht bidden, maar er niets anders dan slapeloze nachten aan overhouden.”¬†

Deze hadith laat zien dat het vasten meer inhoudt dan alleen het stoppen met eten en drinken. Dit is slechts een onderdeel van het vasten, zoals we ook kunnen leren uit het voorbeeld van onze Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) en uit de voorbeelden van de sahaba en andere vrome voorgangers. Zo behoren bijvoorbeeld ook het wegblijven van leugens, nutteloos gepraat, het verlaten van zonden en ¬†zaken tot het vasten. Om het vasten en de nachtgebeden optimaal te benutten, is het van noodzakelijk om goed stil te staan bij wat het vasten en het verrichten van het nachtgebed inhouden.

Deze woorden zijn van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn), staan vermeld in Ahmad (8693) en zijn sahieh verklaard door Ibn Hibbaan en Al-Albaanie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *