Vijf verplichte gebeden verrichten leidt naar het Paradijs

“Er zijn vijf (verplichte) gebeden die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Degene die deze gebeden verricht, zonder van hen te missen en zonder er achteloos mee om te gaan, Allah belooft dat hij het Paradijs zal binnentreden. Wanneer iemand ze niet verricht, komt degene niet in aanmerking voor deze belofte. Als Hij wilt, zal Hij hem straffen en als Hij wilt, zal Hij hem tot het Paradijs laten toetreden.”

Deze hadith is overgeleverd door Ubadah ibn As-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Abu Dawud en is Sahih.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *