Hijama op de 17e, 19e of 21e dag van de maand

“Degene die hijama ondergaat op de zeventiende, negentiende of eenentwintigste dag (van de islamitische maand), zal genezen worden van alle ziekten.”

Deze hadith is van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en is vermeld door Abu Dawud (3861) en Al-Bayhaqi (9/340) en de isnad is hasan.