Hadith in de Islam

Het meervoud van het woord hadith is ahadith en het betekent letterlijk ‘datgene wat verteld wordt’. In het Nederlands wordt het woord hadith veelal vertaald als overlevering of als uitspraak van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en dit is ook wat de Islamitische betekenis van het woord inhoudt. Een hadith geeft een handeling, een uitspraak of een (stilzwijgende) goedkeuring van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) weer, die hij verricht, gezegd of goedgekeurd heeft. Daarnaast zijn er ook overleveringen die het karakter van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschrijven en deze beschrijvingen worden ook tot de hadith gerekend. Op deze website staan verschillende hadith online.

De ahadith helpen ons bij het juist praktiseren van de islam, want onder andere door middel van de overleveringen kunnen we inzicht krijgen hoe de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn leven inrichtte, hoe hij de islam praktiseerde en hoe hij reageerde in verscheidene situaties. Hij, als Profeet van Allah, wist het beste hoe de islam op de beste wijze gepraktiseerd moet worden. Allah de Verhevene heeft hem (vrede en zegeningen zij met hem) als leraar naar de mensheid gestuurd en het is hem die wij dienen te volgen.

De ahadith nemen een zeer belangrijke positie in binnen de bronnen van de islam. Ze vormen samen de basis van de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en dit is, samen met de Koran, het Woord van Allah, de belangrijkste bronnen voor de moslim. Iedere moslim dient in welke situatie dan ook terug te keren naar deze twee bronnen om zo op de juiste manier de islam te praktiseren en iedere moslim dient deze bronnen te volgen.

De Sunnah kan aangemerkt worden als een uitleg en een aanvulling van de Koran. Beiden hebben elkaar nodig om de islam op een juiste manier te kunnen uitleggen. Zo staat de verplichting dat men dient te bidden in de Koran geschreven, maar de wijze waarop wij dit behoren te doen, staat beschreven in de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Beide bronnen zijn dus aan elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Het bijzondere van de ahadith is dat zij al langer dan 1400 jaar geleden steeds van generatie op generatie overgeleverd wordt. Verschillende metgezellen hadden de verheven taak om de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te horen, te onthouden en door te geven en zij namen deze taak uiterst serieus. Zij hebben overleveringen doorgegeven met daarin de kleinste details beschreven. Situaties die wij vandaag de dag zouden vergeten, onthielden zij en gaven zij door. De metgezellen (en ook degenen die na hen kwamen) hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij het doorgeven van uitspraken, bevestigingen en handelingen van de Pofeet (vrede en zegeningen zij met hem). Zij hebben er, met de wil van Allah, voor gezorgd dat wij tot op de dag van vandaag nog steeds in staat zijn om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te volgen en om de islam te praktiseren op basis van de Koran en de sunnah op basis van het begrip van de metgezellen van Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Bekijk verschillende overleveraars.

Na de overleveraars kwamen de verzamelaars, zoals Bukharie en Muslim, die een grote rol hebben gespeeld bij het overbrengen van ahadith, zodat we het vandaag de dag alsnog kunnen gebruiken. Zij hebben grote reizen gemaakt en vele mensen gesproken om overleveringen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te verkrijgen. Hun eisen die zij stelden aan overleveraars waren streng, maar wel rechtvaardig. Het kwam zelfs voor dat een verzamelaar een lange reis afgelegd had, de hadith wilde opnemen, maar dat hij erachter kwam dat de overleveraar niet betrouwbaar genoeg was en terugkeerde, zonder hadith. Zij hebben de overleveringen vastgelegd in hun boeken, zodat wij er tot op de dag van vandaag nog altijd nut van kunnen hebben.

Prijs Allah de Verhevene, want Hij is Degene Die ons in staat stelt om blijvend te profiteren van de prachtige woorden in de Koran en in de verschillende ahadith. Moge Allah deze kennis niet van ons wegnemen en ons in staat stellen om de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te blijven overbengen, ook naar volgende generatie. Deze taak is nu aan jou en mij.