Hadith online

Hadith van de dag.nl is opgezet om de uitspraken van onze weledele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te kunnen verspreiden onder de mensen. Internet is vandaag de dag een belangrijk communicatiemiddel geworden binnen de moslimgemeenschap en overal op het internet staan hadith online, maar vaak is de informatie die bij de hadith gegeven wordt oncompleet. Er staat niet bij vermeld door wie een hadith overgeleverd is en of de hadith wel authentiek is. Ook staan er helaas ook veel zwakke of zelfs niet bestaande hadith online, die mensen soms zelfs zelf bedacht hebben.

Wij, moslims op het Pad van Allah, die de Koran en de Sunnah volgen volgens het begrip van de vrome voorgangers, hebben onszelf als doel gesteld om de leerzame, betekenisvolle woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te verspreiden onder de mensen. Wij stellen authentieke en goed verklaarde hadith online beschikbaar in het Nederlands, door dagelijks een nieuwe hadith online te publiceren. Daarbij bieden wij de mogelijkheid om deze hadith te ontvangen op een zelf opgegeven e-mailadres, om zo dagelijks herinnerd te worden aan de woorden van onze weledele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Belangrijk om te vermelden is dat de Nederlandse taal niet vergelijkbaar is met de Arabische taal. De Arabische taal is een zeer rijke taal met een zeer uitgebreide woordenschat. Hierdoor zullen vertalingen van hadith en ook vertalingen van de Edele Koran altijd tekortschieten. In het Nederlands is het onmogelijk om over te brengen wat een Arabische tekst zal overbrengen. Echter weten wij dat niet iedereen de Arabische taal machtig is, waardoor dit initiatief genomen is en daarom moet de vertaling van een hadith altijd als een interpretatie beschouwd worden.

Wij vragen Allah de Verhevene om dit werk gezegend te laten zijn voor ons, voor de lezers en vooral voor degenen die deze kennis praktiseren en wij vragen Allah om het voor eenieder van ons van nut te laten zijn. En wij herinneren onszelf eraan dat het goede komt van Allah de Verhevene en dat het slechte van onszelf komt en van de vervloekte Shaitan, waar we toevlucht tegen zoeken bij Allah.

Indien je ideeën, tips, opmerkingen, verbeteringen of iets dergelijks hebt, laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen. Wij zullen het dan bekijken en indien nodig verbeteren of reageren. Alles is welkom, vooral verbeteringen. Immers, wij zijn niet feilloos, niemand van de mensen is dat, alleen Allah, de Verhevene is vrij van alle tekortkomingen en Zijn Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is de beste leraar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *