Wie is de Schepper?

“Allah de Verhevene zegt: “Wie begaat er een groter onrecht dan degene die erop uit is het gelijke van Mijn schepping te scheppen? Laat hen een atoom maken, of een korrel tarwe of een korrel gerst.”

De bovenstaande overlevering staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim. Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft het overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *